KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: mediacja międzykulturowa

Kierunek mediacja międzykulturowa możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwent kierunku może podjąć pracę:

  • w centrach i ośrodkach mediacji (po wpisie na listą mediatorów sądowych)
  • w organizacjach pozarządowych oraz instytucjach edukacyjnych zajmujących się przeciwdziałaniu wykluczeniom oraz konfliktom społecznym
  • w korporacjach międzynarodowych jako konsultant specjalistów od human resources;
  • w centrach informacji i promocji, instytucjach kulturalnych i oświatowych, agencjach turystycznych, agencjach reklamowych, w mediach
  • w organach administracji państwowej i samorządowej oraz placówkach badawczych jako organizator pracy międzynarodowych zespołów projektowych
  • w firmach zajmujących się badaniem rynku, badaniem opinii publicznej oraz badaniami marketingowymi
  • w instytucjach i urzędach krajów Unii Europejskiej   

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków