KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: genetyka

Kierunek genetyka możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwenci kierunku genetyka należeć będą do elitarnej, nie tylko w Polsce, grupy specjalistów. Będą oni mogli znaleźć zatrudnienie w:

  • placówkach naukowo-badawczych związanych z ochroną zdrowia i środowiska,
  • ośrodkach hodowli roślin i zwierząt,
  • laboratoriach medycyny sądowej.
Absolwent kierunku genetyka będzie mógł pracować jako ekspert do spraw genetyki w różnych instytucjach: szpitalach, poradniach, placówkach naukowo-badawczych i diagnostycznych oraz jako nauczyciel po zaliczeniu dodatkowego kształcenia dla nauczycieli. Ponadto może kontynuować kształcenie na studiach III-go stopnia prowadzonych na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska oraz na wydziałach pokrewnych.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków