KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: międzynarodowe studia kulturowe

Studia w skrócie

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwenci kierunku międzynarodowe studia kulturowe będą mogli podejmować pracę w międzynarodowych oraz krajowych instytucjach rządowych i pozarządowych, takich jak: ambasady i ministerstwa, instytucje wymiany kulturalnej i społeczno-gospodarczej, media, reklama, public relations, instytucje filmowe i teatralne, uczelnie artystyczne, ogniska artystyczne, muzea i centra sztuki, instytucje ochrony i konserwacji zabytków, ośrodki badań i dokumentacji. Absolwenci studiów licencjackich mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach magisterskich.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków