KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności

Ekologiczna produkcja roślinna to obecnie jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki. Studenci tego kierunku przygotowują się do produkcji, przetwórstwa, handlu oraz systemu kontroli i certyfikacji żywności ekologicznej. Zdobywają również umiejętności pomocne w upowszechnianiu wiedzy oraz prowadzeniu doradztwa w zakresie rolnictwa ekologicznego.

Istnieje możliwość wyboru jednej z dwóch proponowanych na kierunku specjalności:

  • ekologiczna produkcja roślinna,
  • jakość żywności.

Kierunek ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

ochrona środowiska
propedeutyka rolnictwa ekologicznego
podstawy botaniki
produkcja żywności na świecie
agroekologia
gleboznawstwo
fizjologia zwierząt i żywienie ekologiczne
podstawy żywienia człowieka
hodowla roślin i nasiennictwo dla rolnictwa ekologiczne
ochrona roślin w rolnictwie ekologicznym
żywienie roślin w systemie ekologicznym
ekologiczna uprawa roślin rolniczych
ekologiczny chów zwierząt
ekologiczna produkcja warzyw i owoców
ekonomika i organizacja gospodarstw ekologicznych
ekologiczne aspekty żywności i żywienia.

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?

Absolwent znajdzie zatrudnienie w:

  • gospodarstwach ekologicznych,
  • zakładach przetwórstwa ekologicznej żywności,
  • firmach zajmujących się obsługą produkcji ekologicznej,
  • agrobiznesie,
  • mediach - redakcjach czasopism rolniczych, redakcjach radiowych i telewizyjnych.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków