KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: mechanika i budowa maszyn


Ogólnie

Absolwenci studiów I stopnia posiadają podstawową wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Posiadają gruntowną znajomość zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych.
Absolwenci są przygotowani do:
 • realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn,
 • prac wspomagających projektowanie maszyn, dobór materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzór nad ich eksploatacją,
 • pracy w zespole,
 • koordynacji prac i oceny ich wyników,
 • sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi.
Absolwenci studiów powinni znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.

Absolwenci studiów II stopnia mają umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechaniki, projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych. Uzyskują wiedzę w zakresie technologii procesów wytwarzania maszyn i produktów, metod informatycznych wspomagających prace inżynierskie: projektowanie, wytwarzanie, eksploatację  maszyn i dobór materiałów inżynierskich. Posiadają wiedzę z zakresu technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem, bezpieczeństwem i jakością w procesach wytwórczych.

Absolwenci są przygotowani do: 
 • twórczej działalności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych,
 • kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zarządzania procesami technologicznymi,
 • samodzielnego prowadzenia badań w jednostkach naukowo-badawczych,
 • zarządzania pracowniami projektowymi z zakresu konstrukcji maszyn i procesów technologicznych,
 • podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji,
 • samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.
Absolwenci powinni opanować umiejętność współpracy z ludźmi, kierowania zespołami oraz zarządzania jednostkami przemysłowymi i naukowo-badawczymi.

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?
matematyka, fizyka, mechanika techniczna, wytrzymałość materiałów i mechanika płynów, konstrukcja i eksploatacja maszyn oraz grafika inżynierska, nauka o materiałach, inżynieria wytwarzania, termodynamika techniczna, elektrotechnika i elektronika, automatyka i robotyka, metrologia i systemy pomiarowe, zarządzanie środowiskiem i ekologia, mechanika analityczna, modelowanie wspomagające projektowanie maszyn, współczesne materiały inżynierskie, zintegrowane systemy wytwarzania;

Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić seminaria, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne i projektowe, względnie pracownie problemowe.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Kończący ten kierunek studiów są chętnie zatrudniani w:
 • przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz w innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn,
 • jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych,
 • jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych,
 • instytucjach naukowo-badawczych, konsultingowych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej,
 • małych i średnich przedsiębiorstwach,
 • jednostkach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu mechaniki i budowy maszyn oraz inżynierii wytwarzania,
 • szkolnictwie.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków