KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: bezpieczeństwo i higiena pracy

Kierunek bezpieczeństwo i higiena pracy możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwent studiów I stopnia powinien być przygotowany do pracy:
  • związanej z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy — w tym w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy u małych, średnich i dużych przedsiębiorców — u przedsiębiorców świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w organach nadzoru nad warunkami pracy,
  • w jednostkach badawczych prowadzących projektowanie i wdrażanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka,
  • w szkolnictwie — po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
Absolwent studiów II stopnia powinien być przygotowany do pracy w:
  • służbie bezpieczeństwa i higieny pracy u małych, średnich i dużych przedsiębiorców,
  • administracji państwowej, samorządowej, gospodarczej i oświatowej w zakresie problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • w biurach projektowych i doradczych jako ekspert w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków