KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: nanotechnologia

Kierunek nanotechnologia możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwenci są przygotowani do: podejmowania aktywności badawczej w zakresie nanote- chnologii; kierowania zespołami w działalności badawczej; obsługi aparatury specjalistycznej do badania struktury i właściwości nanomateriałów; samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, a także działalności w małych i średnich przedsiębior- stwach oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków