KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Jeśli wiesz, jak ważne jest wychowanie i edukacja dzieci, to znalazłeś studia dla siebie:

 • będziesz posiadał przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej - klasy I– III szkoły podstawowej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
 • będziesz mógł pracować w żłobkach i klubach dziecięcych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ze zmianami z dnia 19.04.2018).

Zdobędziesz solidne przygotowanie w zakresie:

 • psychologiczno-pedagogicznym;
 • merytorycznego warsztatu nauczycieli przedszkoli i klas I–III szkoły podstawowej, jako przygotowania do integracji treści nauczania;
 • wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym;
 • podstaw dydaktyki nauczania zintegrowanego w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej;
 • metodyki poszczególnych typów edukacji z uwzględnieniem sposobów integrowania wiedzy i umiejętności dzieci lub uczniów;
 • pracy z dzieckiem lub uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej;
 • organizacji pracy przedszkola i szkoły z elementami prawa oświatowego i praw dziecka oraz kultury przedszkola i szkoły, w tym w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnościami;
 • podstaw diagnostyki edukacyjnej dla nauczycieli;
 • kultury języka;
 • praktyk zawodowych;
 • metodologii badań naukowych.

Kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków