KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: scenografia


Ogólnie
Absolwent powinien:
 • posiadać wiedzę o technicznych i technologicznych aspektach twórczości scenograficznej,
 • umieć korzystać z zasobów bibliotecznych i ikonograficznych,
 • być przygotowany do samodzielnej pracy twórczej w interdyscyplinarnym zespole,
 • posiadać gruntowną wiedzę z zakresu historii teatru i dramatu, historii sztuki i kostiumologii,
 • posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu sztuki, technik scenicznych i medialnych,
 • rozpoznawać epoki i style w architekturze, malarstwie, rzeźbie i meblarstwie,
 • posiadać wiedzę o zasadach, technice i technologii materiałów stosowanych w sztukach pięknych,
 • posiadać gruntowną wiedzę z zakresu rzemiosł teatralnych oraz technik i materiałów, w tym w obszarze mechaniki sceny i zasad oświetlenia scenicznego,
 • umieć posługiwać się rysunkiem technicznym.
Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Kierunek scenografia możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?
wiedza o sztuce, literaturze dramatycznej, kulturze materialnej i muzyce, podstawowe problemy plastyczne, techniki informatyczne w sztuce, podstawy scenografii, kostiumologia, tworzenie spektaklu teatralnego i filmu, interpretacja tekstów literackich, sztuka współczesna, projektowanie scenografii, projektowanie kostiumów, realizacja spektaklu teatralnego i filmu;

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktyki


Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy
Absolwent powinien być przygotowany do pracy pod kierunkiem zawodowego scenografa w:
 • filmie,
 • teatrze,
 • telewizji,
 • placówkach kultury.
Absolwent powinien posiadać umiejętności kierowania zespołami ludzkimi i prowadzenia twórczej pracy zawodowej w zakresie sztuk plastycznych i medialnych.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków