KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: inżynieria cyfryzacji

Kierunek inżynieria cyfryzacji możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Kwalifikacje absolwentów kierunku Inżynieria Cyfryzacji umożliwiają podjęcie pracy zawodowej jako integrator systemów informatycznych, projektant produktów i usług informatycznych oraz analityk systemowy. Dodatkowo, w zależności od wybranego Bloku Przedmiotów Spec`jalnościowych, absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencjedo pracy zawodowej jako:

  • projektant, integrator i wdrożeniowiec nowych systemów na potrzeby biznesu i administracji,  projektant mechanizmów zabezpieczeń,  konsultant (analityk)  bezpieczeństwa systemów informatycznych, projektant systemów rozproszonych, pracownik działów wdrożeń w administracji publicznej (BPS 1: Cyfryzacja w biznesie i administracji),
  • menadżer firmy graficznej, poligraficznej, wydawniczej, kierownik produkcji, technolog, grafik komputerowy, inżynier obsługi klienta, inżynier cyfrowych procesów graficznych, projektant stron www, pracownik DtP; w m.in. w agencjach reklamowych i interaktywnych, drukarniach, działach marketingu oraz wydawnictwach (BPS 2: Media cyfrowe i poligrafia),
  • menadżer firmy integrującej systemy automatyki, kierownik produkcji, technolog, inżynier aplikacji, inżynier obsługi klienta, projektant systemów wizualizacji, projektant, integrator i wdrożeniowiec nowych systemów informatycznych na potrzeby produkcji i zarządzania produkcją  (BPS 3: Technologie informatyczne w produkcji),
  • specjalista ds. wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w jednostkach opieki zdrowotnej, kierownik serwisów aparaturowych, manager w firmach sprzedających sprzęt medyczny, pracownik inżynieryjny w firmach produkujących aparaturę i/lub oprogramowanie na potrzeby medycyny, specjalista w zakresie zastosowań technologii informatycznych w procesach terapeutycznych i rehabilitacyjnych, administrator medycznych baz danych (BPS 4: Technologie informatyczne w medycynie),
  • menadżer firmy analizującej i integrującej dane przestrzenne, projektant i wdrożeniowiec systemów informacji przestrzennej oraz systemów analizy i fuzji danych,  informatyk w wydziałach geodezji i kartografii, informatyk w sektorze usług geodezyjnych, kartograficznych i hydrograficznych (BPS 5: Analiza i integracja danych przestrzennych).

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków