KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: jachting

Kierunek jachting możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwenci kierunku Jachting będą mogli znaleźć zatrudnienie w organizacjach rządowych, samorządowych a także pożytku publicznego takich jak: Urzędy Miast i Gmin, Komendy Policji, Urzędy Morskie, Urzędy Żeglugi Śródlądowej, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Wodne Ochotnicze Pogotowia Ratunkowe - odpowiedzialnych za strategiczną organizację, nadzór i bezpieczeństwo wodnych form turystyki i wypoczynku a także w przedsiębiorstwach armatorskich pasażerskiej żeglugi śródlądowej czy klubach jachtowych - będącymi bezpośrednimi realizatorami działalności objętej kierunkiem.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków