KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: religioznawstwo

Kierunek religioznawstwo możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Sylwetka absolwenta UG:

Studia przygotowują do wypełnienia kilku funkcji społecznych: bycia świadomym uczestnikiem życia religijnego jako analityk, komentator, konsultant. Jego współorganizatorem jako edukator, wychowawca, wydawca publikacji, występowania jako mediator (pośrednik między społecznościami.

Sylwetka absolwenta UMK:

Studia religioznawcze mają wyjątkowy charakter interdyscyplinarny (łączą kształcenie w zakresie teologii, socjologii, etnologii, historii, filologii i filozofii). Ta naturalna różnorodność wynika z samej historii religioznawstwa, które powstawało w wyniku przenikania się perspektyw wielu dyscyplin badawczych. Oryginalne kompetencje zdobyte w ramach studiów religioznawczych mogą być pożądane w szeroko rozumianych mediach (prasa, radio, telewizja), również w państwowych i prywatnych instytucjach nastawionych na kontakty międzynarodowe (biura podróży, turystyka pielgrzymkowa itp.), organizacjach pozarządowych, ale także w biznesie (w szczególności w przypadku kontaktów zagranicznych z przedstawicielami odmiennych kultur i tradycji religijnych).

Wykształcenie religioznawcze może być również cenne dla osób, pragnących podjąć pracę (po odpowiednim przeszkoleniu i uzyskaniu uprawnień określonych przepisami ogólnymi) jako doradcy w muzeach, w wydawnictwach, archiwach i bibliotekach, instytucjach zajmujących się udzielaniem pomocy społecznej (biurach imigracyjnych, fundacjach), poradniach, urzędach państwowych i samorządowych, oświacie i instytucjach kulturalnych.

Sylwetka absolwenta UJ:

Absolwent religioznawstwa przedstawia wysoki poziom ogólnego wykształcenia humanistycznego, dającego możliwość rozwoju w wielu kierunkach. Chcąc poznać kulturę i mentalność jej członków, trzeba poznać tradycję i wartości, a najlepiej to zrobić poprzez zrozumienie religii. Absolwent religioznawstwa zdobywa więc zaplecze intelektualne, które pozwala mu sprawniej poruszać się w obrębie własnej, jak i obcej kultury. Dzięki studiom religioznawczym Absolwent może pracować chociażby jako dziennikarz zajmujący się religią, nauczyciel etyki lub religioznawstwa, może również pracować wielu innych zawodach i instytucjach. Religioznawstwo zapewnia również świetną bazę do rozpoczęcia drugiego kierunku studiów.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków