KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: hipologia i jeździectwo

Kierunek hipologia i jeździectwo możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwent kierunku uzyskuje tytuł inżyniera bądź magistra inżyniera w zakresie hipologii i jeździectwa. Spełniając określone wymagania uzyskuje różnorodne dodatkowe uprawnienia.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków