KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Kierunek filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwenci krakowskich studiów kulturoznawczych/filmoznawczych są przygotowani do znalezienia swego miejsca zawodowego w świecie szybko zmieniającej się kultury. Ich umiejętności opierają się na rozumieniu zjawisk kultury najnowszej, ze szczególnym uwzględnieniem kultury audiowizualnej XX i XXI wieku; kształcą się zarówno w analizie tekstów kultury audiowizualnej jak i rozumieniu zjawisk rozleglejszych związanych z ewolucją form kultury, światem nowych mediów, związkami między kulturą i ideologią itp.

Absolwenci mogą podejmować pracę w kraju i Unii Europejskiej, w tradycyjnych instytucjach kultury i edukacji, jak redakcje czasopism, redakcje telewizji i radia, instytucje upowszechniania i popularyzacji kultury, jak centra kultury filmowej, biura dystrybucyjne, a także w nowych, dopiero się kształtujących, jak agencje reklamowe czy fora internetowe.

Studenci o zamiłowaniach dydaktycznych mogą, po zaliczeniu przedmiotów uzupełniających, uzyskać kwalifikacje pedagogiczne. Najzdolniejsi absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie, przygotowując się do pracy naukowej.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków