KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: komunikacja promocyjna i kryzysowa

Kierunek komunikacja promocyjna i kryzysowa możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwenci kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa podejmą pracę jako:
 • rzecznicy prasowi firm i organizacji,
 • rzecznicy funkcjonujący w strukturach władzy państwowej na różnych szczeblach: wojewódzkim, powiatowym, miejskim i gminnym,
 • specjaliści od promocji w strukturach samorządowych,
 • specjaliści od reklamy i promocji w agencjach reklamowych, agencjach public relations i działach promocji firm,
 • negocjatorzy kryzysowi
 • menedżerowie programów kryzysowych
 • koordynatorzy działań kryzysowych w jednostkach organizacji różnego szczebla
 • pracownicy ośrodków interwencji kryzysowej
 • mediatorzy w sytuacjach kryzysowych,
 • dziennikarze i specjaliści w działach reklamy mediów,
 • specjaliści od planowania mediów w agencjach i działach promocji firm i organizacji,
 • doradcy do spraw promocji.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków