KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: automatyka i robotyka


Ogólnie

Rozwój przemysłu w dzisiejszych czasach jest nierozerwalnie związany z rozwojem nowoczesnych technologii. Istnieje zaledwie kilka kierunków studiów, które kształcą ludzi przygotowanych nie tylko do odbioru, ale i do tworzenia nowoczesnych technologii. Jednym z nich jest niewątpliwie Automatyka i Robotyka.

Absolwenci studiów posiadają wiedzę z zakresu informatyki, analizy sygnałów, regulacji automatycznej, robotyki, algorytmów decyzyjnych i obliczeniowych. Posiadają umiejętności korzystania ze sprzętu komputerowego w ramach użytkowania profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego, jak i opracowywania własnych, prostych aplikacji programowania i sterowników logicznych, sieci komputerowych i sieci przemysłowych przy eksploatacji i do projektowania układów automatyki, systemów sterowania oraz systemów wspomagania decyzji. Absolwenci powinni być przygotowani do eksploatacji, uruchamiania i projektowania systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach. Na specjalności Automatyzacja Maszyn i Procesów Technologicznych uzyskasz m.in. wiedzę z zakresu automatyki i teorii sterowania, układów napędowych, systemów sterowania maszyn i robotów podczas gdy absolwenci specjalności Systemy Mikroprocesorowe uzyskają wiedzę z zakresu mikroprocesorów i procesorów sygnałowych, układów programowalnych, programowania mikroprocesorów i układów FPGA oraz CPLD. Absolwenci obu specjalności zdobędą dobre przygotowanie z budowy i programowania komputerów, elektroniki i miernictwa komputerowego.

Absolwenci studiów II stopnia posiadają zaawansowaną wiedzę i umiejętności potrzebne do twórczego działania w zakresie analizy, projektowania i konstrukcji układów i systemów automatyki, sterowania i oprogramowania systemów robotyki przemysłowej i usługowej oraz projektowania systemów wspomagania decyzji. Powinni być biegli w problematyce technik decyzyjnych i wiedzy systemowej oraz przygotowani do rozwiązywania złożonych interdyscyplinarnych problemów z zakresu automatyki i robotyki w przemyśle.

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

matematyka, fizyka, informatyka, sygnały i systemów dynamicznych, automatyka, robotyka, elektrotechnika i elektronika, mechanika i wytrzymałość materiałów, sterowanie procesami ciągłymi, sterowanie procesami dyskretnymi, systemy czasu rzeczywistego, wspomaganie decyzji, teoria i metody optymalizacji, modelowanie i identyfikacja, teoria sterowania;

Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić seminaria, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne i projektowe lub pracownie problemowe.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwenci są przygotowani do pracy w przemyśle chemicznym, budowy maszyn, metalurgicznym, przetwórstwa materiałów, spożywczym, elektrotechnicznym i elektronicznym oraz ochrony środowiska, a także w małych i średnich przedsiębiorstwach zatrudniających inżynierów z zakresu automatyki oraz technik decyzyjnych.
Absolwenci automatyki i robotyki mogą być zatrudniani na przykład jako:
  • specjaliści w dziedzinach gospodarki, w których produkcja, usługi oparte są w dużej mierze na systemach automatyki,
  • specjaliści w dziedzinach gospodarki, w których wymagane będą umiejętności programowania mikroprocesorów,
  • pracownicy laboratoriów i innych ośrodków badawczych oraz wdrażających najnowsze technologie.
Absolwenci powinni być przygotowani do kierowania zespołami w  jednostkach przemysłowych i projektowych oraz do pracy naukowo-badawczej.
Powinni być przygotowani do pracy w:
  • instytutach naukowo-badawczych,
  • ośrodkach badawczo-rozwojowych,
  • przemyśle chemicznym, budowy maszyn, metalurgicznym, przetwórstwa materiałów, spożywczym, elektrotechnicznym i elektronicznych oraz ochrony środowiska,
  • w małych i średnich przedsiębiorstwach zatrudniających specjalistów z zakresu automatyki i technik decyzyjnych.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków