KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: etnofilologia kaszubska

Studia w skrócie

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwenci etnofilologii kaszubskiej znajdą zatrudnienie w szkolnictwie (jako nauczyciele lub specjaliści w kuratoriach oświaty, w ośrodkach oceniania, egzaminowania, doskonalenia nauczycieli), w różnego rodzaju instytucjach kultury: teatrach, regionalnych ośrodkach animacji życia społecznego, wydawnictwach, bibliotekach, redakcjach czasopism. Wielu kaszubistów to dziś dziennikarze, publicyści, poeci, pisarze, animatorzy kultury. Absolwent etnofilologii kaszubskiej posiada specjalistyczne przygotowanie teoretyczne oraz wiedzę i umiejętności niezbędne do formułowania i realizowania projektów badawczych z pogranicza pedagogiki i teorii kultury. Przygotowany jest także do dostrzegania i samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych w obszarze szeroko rozumianej działalności kulturalnej i edukacyjnej.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków