KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: kierunek lekarsko-dentystyczny


Ogólnie

Absolwenci studiów magisterskich na kierunku lekarsko-denstystycznym uzyskują tytuł lekarza dentysty.
Posiadają podstawowa wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych.
Po ukończeniu studiów absolwenci przygotowani są do:
 • prowadzenia profesjonalnej opieki dentystycznej;
 • planowania, wdrożenia i oceny postępowania profilaktycznego i leczniczego w zakresie promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej;
 • postępowania klinicznego opartego na naukowych podstawach i respektującego zasady humanitaryzmu;
 • prowadzenia badań naukowych w zakresie swojej specjalności oraz upowszechnianie ich wyników;
 • nauczania i zarządzania w zakresie wykonywania zawodu;
 • kontynuacji edukacji na studiach doktoranckich i uczestniczenia w badaniach w dziedzinie nauk medycznych.

Kierunek kierunek lekarsko-dentystyczny możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

chemia z biochemią, biofizyka, biologia, anatomia człowieka, histologia z cytologią i embriologią, fizjologia człowieka, mikrobiologia z immunologią, patomorfologia, patofizjologia, farmakologia, stomatologia społeczna, radiologia ogólna, chirurgia ogólna z onkologią, choroby wewnętrzne, pediatria, choroby zakaźne, otorynolaryngologia, dermatologia z wenerologią, neurologia, okulistyka, psychologia kliniczna, anestezjologia i reanimacja, medycyna katastrof i medycyna ratunkowa, fizjoterapia ogólna, fizjologia ciąży, medycyna sądowa, podstawy zdrowia publicznego, stomatologia zachowawcza z endodoncją, periodontologia i choroby błon śluzowych, protetyka, ortodoncja, chirurgia stomatologiczna, chirurgia szczękowo-twarzowa, patologia jamy ustnej, mikrobiologia jamy ustnej, stomatologia dziecięca, nauczanie przedkliniczne w stomatologii zachowawczej, endodoncja i periodontologia, gerostomatologia, fizjologia narządu żucia, radiologia stomatologiczna, farmakologia kliniczna, ergonomia w stomatologii, materiałoznawstwo;

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów są przygotowani do pracy w :
 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej;
 • szkolnictwie;
 • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych;
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej;
 • a po uzyskaniu odpowiednich uprawnień może prowadzić praktykę lekarza dentysty.
W trakcie studiów powinni opanować umiejętności współpracy z ludźmi, kierowania zespołami oraz zarządzania placówkami służby zdrowia.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków