KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: realizacja obrazu filmowego, telewiz. i fotografia


Ogólnie

Absolwent powinien dysponować wiedzą teoretyczną oraz umiejętnościami praktycznymi w zakresie sztuki operatorskiej i fotografii. Powinien być przygotowany do:
  • samodzielnej realizacji obrazu w różnych gatunkach filmowych i telewizyjnych oraz w systemach światłoczułych i elektronicznych,
  • realizowania zdjęć, światła i wizji w programach i spektaklach telewizyjnych,
  • realizowania światła w spektaklach teatralnych,
  • realizowania filmów animowanych i edukacyjnych, spotów reklamowych, teledysków muzycznych, fotografii i form intermedialnych,
  • kierowania zespołem obsługi technicznej planu filmowego i telewizyjnego.
Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Kierunek realizacja obrazu filmowego, telewiz. i fotografia możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

historia i teoria filmu, historia sztuki, literatura i dramat, filozofia z estetyką, organizacja produkcji telewizyjno-filmowej i prawo autorskie, sztuka operatorska, realizacja obrazu telewizyjnego, film animowany i zdjęcia specjalne, fotografika, współpraca operatora z reżyserem, technika i technologia filmowa i telewizyjna, dźwięk i muzyka w filmie i telewizji, plastyka i scenografia w filmie i telewizji;

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwent może pracować w:
  • przemyśle filmowym i telewizyjnym oraz instytucjach filmu, telewizji i fotografii,
  • strukturach intermedialnych,
  • ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach upowszechniania wiedzy z zakresu filmu i telewizji,
  • szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków