KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: taniec


Ogólnie
Absolwent powinien:
 • posiadać wiedzę interdyscyplinarną o sztuce ze szczególnym uwzględnieniem historii i teorii tańca,
 • być przygotowany do posługiwania się nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego,
 • posiadać pogłębioną wiedzę teoretyczną o charakterze choreologicznym i umiejętności praktyczne w zakresie sztuki tańca,
 • znać konkretne techniki tańca, konwencje, style i gatunki choreograficzne,
 • posiadać umiejętności samodzielnej analizy, prezentacji i interpretacji artystycznej wybranego repertuaru ze światowej literatury choreograficznej, a także twórczego działania, przedstawiania i uzasadniania własnych projektów związanych ze sztuką tańca.
 • znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwać się językiem specjalistycznym stosownie do technik tanecznych i teorii tańca.

Kierunek taniec możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?
wiedza o tańcu, teoria tańca, anatomia i biomechanika człowieka, wiedza o sztuce, muzyce, teatrze i literaturze, techniki taneczne, literatura taneczna i baletowa, kompozycja tańca, techniki uzupełniające i wspomagające warsztat zawodowy, choreologia, sztuka i kultura, zarządzanie sztuką i kulturą, warsztat i techniki tańca, choreografia;

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy
Absolwent jest przygotowany do:
 • pracy redakcyjnej i publicystycznej w dziedzinie wiedzy o tańcu,
 • kierowania zespołami tanecznymi i baletowymi,
 • zarządzania placówkami kulturalnymi,
 • działalności artystycznej w zespole,
 • samodzielnej pracy twórczej,
 • nauczania w dziedzinie sztuki tańca i baletu – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli),
 • pracy badawczej, publicystycznej i redakcyjnej w obszarze wiedzy o tańcu.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków