KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: zarządzanie informacją i bibliologia

Kierunek zarządzanie informacją i bibliologia możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Studia przygotowują absolwenta do podjęcia pracy w:

  • ośrodkach informacji europejskiej, branżowej i naukowej,
  • wywiadowniach gospodarczych i firmach infobrokerskich,
  • działach informacji w przedsiębiorstwach,
  • innych instytucjach zajmujących się przetwarzaniem i obrotem (handlem) informacją, zarówno w postaci tradycyjnej jak i elektronicznej, tak w kraju, jak zagranicą,
  • archiwach i innych placówkach gromadzących informacje i dokumenty,
  • bibliotekach, mediatekach, szkolnych learning centers,
  • wydawnictwach i księgarniach,
  • ośrodkach i pracowniach prasoznawczych,
  • specjalistycznych ośrodkach pomocowych dla osób niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
  • absolwenci mają też możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia (2-letnich magisterskich).

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków