KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: ceramika

Ceramika to nie tylko materiał, ale także i forma. Unikatowy kierunek Ceramika to oferta dla kandydatów, którzy chcą jako przyszli inżynierowie projektować nie tylko rzeczy użyteczne, ale także piękne i funkcjonalne. Elitarny, bo adresowany do nielicznych osób, które mają jednocześnie umysł ścisły oraz talenty artystyczne – daje szansę na zdobycie takiej wiedzy i umiejętności, które pozwalają na pracę, gdzie potrzebne jest połączenie kreatywności artysty z wiedzą technologa. W szczególności studia na tym kierunku w dają wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • chemii, niezbędną do zrozumienia i interpretowania podstawowych zjawisk chemicznych, procesów w technologiach chemicznych oraz wykonywania analiz chemicznych,
 • matematyki, w tym metody matematyczne, niezbędne do opisu procesów chemicznych i wykonywania obliczeń chemicznych,
 • fizyki, niezbędną do zrozumienia zjawisk fizycznych, a potrzebną do formułowania i rozwiązywania zadań obliczeniowych i projektowych oraz pełnego rozumienia procesów technologicznych,
 • metod wytwarzania produktów ceramicznych, procesów technologicznych i właściwości eksploatacyjnych materiałów ceramicznych i metalicznych,
 • metod badań fizykochemicznych materiałów ceramicznych, szklistych i kompozytowych,
 • podstaw wzornictwa przemysłowego, projektowania formy i funkcji użytkowej przedmiotów.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu:

 • rozumienia zjawisk występujących przy wytwarzaniu i badaniu właściwości materiałów metalicznych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych oraz opracowania technologii wytwarzania tych materiałów,
 • technologii wytwarzania szkła, ceramiki szlachetnej i artystycznej, szkliw oraz ich właściwości oraz fizykochemii procesów zachodzących na poszczególnych etapach ich wytwarzania, zna metody zdobienia ceramiki i szkła oraz wdrażania projektów do praktyki przemysłowej.

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • posługiwać się poprawnie nazewnictwem związków chemicznych, opisuje poprawnie właściwości pierwiastków i podstawowych związków chemicznych, w tym również w języku angielskim, wykonuje obliczenia chemiczne,
 • wykorzystywać wiedzę matematyczną do opisu zjawisk fizycznych i materiałowych, w obliczeniach chemicznych oraz technologicznych,
 • posługiwać się sprzętem komputerowym i programami komputerowymi,
 • posługiwać się wiedzą chemiczną dla opracowania, realizacji i kontroli procesów technologicznych,
 • opracować bilanse materiałowe i energetyczne procesów technologicznych oraz oszacować nakład pracy niezbędny do ich realizacji,
 • wykorzystać informacje o surowcach mineralnych oraz materiałach pochodzenia przemysłowego do zastosowania ich w określonych technologiach,
 • zaplanować pomiary i eksperymenty, stworzyć stanowisko pomiarowe oraz przeprowadzić analizę danych eksperymentalnych, zaprezentować je i wyciągnąć na ich podstawie poprawne wnioski.

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi:

 • wykorzystywać pogłębione umiejętności z zakresu technologii wytwarzania ceramiki szlachetnej i artystycznej oraz z zakresu metod projektowania wyrobów ceramicznych i szkła z użyciem technik manualnych jak informatycznych,
 • samodzielnie przeprowadzić proces wytwarzania wyrobów ceramicznych od zaprojektowania do prototypu,
 • wykorzystywać pogłębione umiejętności w zakresie planowania i przeprowadzania eksperymentu oraz przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich.

Kierunek ceramika możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?

Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział należą m.in. SGL Group – The Carbon Company, Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej „Zapel”, Ceramika Paradyż; Zakłady Magnezytowe „Ropczyce”, Huta Szkła „Pilkington Polska”, Cementownia „Ożarów”, Grupa „Lafarge”, Górażdże Cement; Cemex Polska, Ferrocarbo, Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież”.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

 • specjaliści z zakresu technologii materiałowych tradycyjnie związanych z przemysłem ceramicznym, szklarskim, materiałów budowlanych, materiałów ogniotrwałych,
 • specjaliści z zakresu projektowania, wytwarzania i badania nowych materiałów przeznaczonych do specyficznych zastosowań w wielu dziedzinach nowoczesnej gospodarki (np. energetyka, przemysł lotniczy i samochodowy, elektronika),
 • specjaliści z zakresu projektowania, wytwarzania i badania materiałów dla medycyny i ochrony środowiska,
 • specjaliści z zakresu analityki i kontroli jakości.

Miejsca pracy

 • przedsiębiorstwa produkcyjne (huty szkła, zakłady ceramiki sanitarnej, stołowej, płytek ceramicznych, materiałów budowlanych, cementownie, zakłady wapiennicze, gipsowe),
 • w przemysłach opartych na technologiach materiałów zaawansowanych w tym: kompozytów, biomateriałów, nanomateriałów, materiałów dla elektroniki, materiałów dla ochrony przed korozją i dla ochrony środowiska,
 • laboratoria,
 • instytucje badawcze,
 • szkoły i uczelnie,
 • działy kontroli jakości oraz firmy konsultingowe,
 • własna działalność gospodarcza.

Jak wskazują prowadzone badania ponad 90% absolwentów kierunku znajduje pracę w ciągu pół roku od ukończenia studiów.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków