KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: gospodarka nieruchomościami

Kierunek gospodarka nieruchomościami możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy:

  • w urzędach państwowych i samorządowych w działach zajmujących się gospodarką nieruchomościami,
  • w agencjach państwowych, których przedmiotem działalności jest zarządzanie i administrowanie zasobami nieruchomości,
  • w firmach prywatnych zajmujących się obrotem i zarządzaniem nieruchomościami, działalnością developerską, doradztwem na rynku nieruchomości, wyceną nieruchomości, czy inwestowaniem w nieruchomości.
Inną ścieżką kariery jest samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wyceny, zarządzania lub/i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami po uzyskaniu uprawnień bądź licencji zawodowych.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków