KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: hodowla i ochrona zwierząt towarzysz. i dzikich

Kierunek hodowla i ochrona zwierząt towarzysz. i dzikich możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwenci są przygotowani do samodzielnej pracy w:

 • instytucjach i organizacjach działających w obszarze ochrony środowiska (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zwierząt);
 • firmach usługowych i wytwarzających środki produkcji (np. karmy dla zwierząt, dodatki paszowe, itp.);
 • związkach hodowców, ogrodach zoologicznych, schroniskach dla zwierząt;
 • placówkach naukowo-badawczych, oświacie, służbach mundurowych;
Są również przygotowani do prowadzenia samodzielnej działalności w sferze usług dotyczących zwierząt towarzyszących.

Wykaz przykładowych miejsc pracy absolwentów:
 • parki narodowe,
 • ogrody zoologiczne i parki dzikich zwierząt,
 • inspektoraty ochrony środowiska,
 • służby mundurowe wykorzystujące zwierzęta, np. policja,
 • prowadzenie hoteli dla zwierząt,
 • doradztwo w zakresie utrzymania i żywienia zwierząt towarzyszących,
 • prowadzenie własnych hodowli zwierząt towarzyszących,
 • praca w firmach produkujących karmę i akcesoria dla zwierząt,
 • praca w zwierzętarniach,
 •  szkolenie zwierząt i opieka nad nimi.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków