KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: elektroniczne przetwarzanie informacji

Kierunek elektroniczne przetwarzanie informacji możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Zdobyte w trakcie studiów umiejętności pozwalają absolwentowi elektronicznego przetwarzania informacji, między innymi, na samodzielne: projektowanie, tworzenie, administrowanie serwisu www (webmaster), projektowanie i implementację interfejsu użytkownika dla różnego typu oprogramowania, projektowanie i implementację oprogramowania zdalnego nauczania (e-learning). Są to umiejętności, jakich nie dają studia czysto informatyczne. Absolwent EPI powinien być więc poszukiwanym specjalistą w przemyśle informatycznym, tworzącym się sektorze informacyjnym i w modernizowanej edukacji.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków