KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Kierunek archiwistyka i zarządzanie dokumentacją możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwenci archiwistyki i zarządzania dokumentacją mają możliwość, po uzyskaniu licencjatu, kontynuowania nauki na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie).

Studia w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją przygotowują absolwenta do pracy w:

  • archiwach historycznych (archiwach państwowych lub państwowych wyodrębnionych, w tym resortu spraw wewnętrznych oraz Instytucie Pamięci Narodowej),
  • archiwach zakładowych lub składnicach akt istniejących w każdym urzędzie, instytucji, przedsiębiorstwie,
  • bibliotekach i muzeach, zwłaszcza w działach rękopisów,
  • instytucjach naukowo-badawczych, zwłaszcza prowadzących działalność w zakresie archiwistyki i nauk historycznych,
  • biurze lub kancelarii na stanowisku menedżera procesu zarządzania dokumentacją i organizatora pracy biurowej,
  • ośrodkach dokumentacyjnych i informacyjnych,
  • wydawnictwach i redakcjach czasopism,
  • prywatnych przedsiębiorstwach świadczących usługi archiwizacyjne (porządkowanie i przechowalnictwo dokumentacji).

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków