KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: biologia nauczycielska

Jeśli chcesz zarażać swoją pasją innych, zostań nauczycielem biologii!

  • zdobędziesz umiejętności w posługiwaniu się technikami laboratoryjnymi i analitycznymi do pracy w terenie,
  • będziesz umiał planować badania biologiczne,
  • zdobędziesz wiedzę z zakresu botaniki, zoologii, biochemii, biologii komórki, genetyki, mikrobiologii, fizjologii roślin i zwierząt, ekologii, immunologii, ochrony środowiska i ewolucjonizmu, co wykorzystasz w swojej pracy zawodowej,
  • będziesz umiał udzielać pierwszej pomocy.

Studia w skrócie

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków