KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: etyka

Kierunek etyka możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Po ukończeniu studiów absolwent kierunku "Etyka" posiada podstawową wiedzę dotyczącą filozofii, historii filozofii oraz metod i problemów filozofii współczesnej. Wiedza na tym poziomie pozwala na nauczanie propedeutyki filozofii w szkołach podstawowych i średnich. Absolwent posiada rozszerzoną i ugruntowaną wiedzę dotyczącą etyki, metaetyki, historii etyki i historii moralności, bioetyki, jak również wiedzę dotyczącą współczesnych kontrowersji moralnych i dyskusji etycznych. Wiedza na tym poziomie pozwala na nauczanie etyki w szkołach wszystkich stopni, jak również pełnienie funkcji doradczych i eksperckich w zakresie etyk szczegółowych (etyki zawodowe, etyka biznesu, bioetyka etc.). W trakcie studiów absolwent nabywa wiedzy i umiejętności przydatnych w wykonywaniu różnych zawodów i funkcji, gdzie wymagana jest zdolność samodzielnego, analitycznego myślenia, myślenia innowacyjnego i kreatywnego, rozpoznawania i rozwiązywania problemów moralnych, analizy i interpretacji tekstów naukowych (z zakresu nauk humanistycznych i społecznych) i filozoficznych. Posiada także odpowiednie kompetencje językowe – potrafi porozumiewać się w języku obcym, tłumaczyć z języka polskiego na obcy krótkie teksty, tłumaczyć z języka obcego na polski. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia na kierunku etyka lub filozofia, albo na innych kierunkach w obszarze nauk humanistycznych i społecznych.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków