KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: żywienie człowieka

Kierunek żywienie człowieka możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Studia przygotowują do pracy w instytucjach prowadzących żywienie zbiorowe oraz zajmujących się nadzorem nad prawidłowym żywieniem, a także pracownika podejmującego indywidualną działalność ukierunkowaną na profilaktykę zaburzeń stanu zdrowia związanych z żywnością i żywieniem, promocje zdrowego żywienia i poradnictwo w tym zakresie. Absolwenci są również specjalistami w zakresie technologii żywności i gastronomicznej oraz jakości zdrowotnej żywności w oparciu o nowoczesne metody analityczne i linie produkcyjne zakładów żywienia zbiorowego i przemysłu spożywczego.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków