KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: odnawialne źródła energii

Absolwent jest przygotowany do racjonalnego wdrażania technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych w tym wodnej, słonecznej, wiatrowej, geotermalnej i energii z biomasy oraz perspektyw ich rozwoju. Zapoznaje się z podstawami produkcji, pozyskiwania, konwersji oraz wykorzystywania nośników energii, z uwzględnieniem najnowszych technologii. Nabywa wiedzy z zakresu nauk podstawowych, niezbędnej do zrozumienia procesów związanych z energią odnawialną. Nabywa wiedzy dotyczącej budowy i eksploatacji maszyn oraz umiejętności projektowania instalacji do pozyskiwania i przetwarzania energii z wykorzystaniem narzędzi grafiki inżynierskiej i systemów komputerowego wspomagania. Poznaje prawne i ekonomiczne aspekty dotyczące inwestycji w energetyce odnawialnej, w tym kwestii bezpieczeństwa energetycznego oraz źródeł finansowania OZE. Zapoznaje się z uwarunkowaniami lokalizacji inwestycji OZE, z uwzględnieniem efektów ekologicznych związanych z produkcją energii oraz zasadami przygotowania i przeprowadzania procedur oceny oddziaływania na środowisko. Nabywa umiejętności do samodzielnej pracy, pracy w grupie, kierowania zespołem ludzi oraz kompetencji w zakresie wdrażania zdobytej wiedzy w praktyce, w tym prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie OZE.

Kierunek odnawialne źródła energii możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?

Sektor pozyskiwania i przetwarzania biomasy rolniczej i leśnej, a także gospodarki odpadami na cele energetyczne; sektor produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz usług technicznych, projektowych i doradczych związanych z jej wdrażaniem; administracja państwowa i terenowa; placówki dydaktyczne, naukowe i badawczo-rozwojowe.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków