KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: nanobioinżynieria

Studia w skrócie

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Po ukończeniu nanobioinżynierii zdobędziesz kwalifikacje pozwalające podjąć pracę o charakterze technologiczno-inżynieryjnym w różnych gałęziach przemysłu związanych ze stosowaniem i wytwarzaniem bionanomateriałów i nanomateriałów. Możesz zostać zatrudniony w jednostkach przemysłowych, laboratoriach badawczo-rozwojowych, analitycznych związanych z bioinżynierią roślin, w tym z kulturami in vitro, mikrobiologią, w przemyśle nanobiotechnologicznym zajmującym się produkcją substancji bioaktywnych, diagnostyką molekularną materiału biologicznego, nowoczesną hodowlą i ochroną roślin, w przemyśle rolno-spożywczym, kosmetycznym, farmaceutycznym. Miejscem pracy dla Ciebie mogą być również instytucje nadzorcze i kontrolne, administracja państwowa, firmy konsultingowe.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków