KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: coaching i zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia w skrócie

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy
Absolwent kierunku coaching i zarządzanie zasobami ludzkimi jest przygotowany do:
  • wykonywania zawodu coacha - w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach oraz do pracy z klientami indywidualnymi zarówno w kraju jak i za granicą;
  • pracy w działach personalnych/kadrach w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach;
  • założenia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  • podjęcia studiów II stopnia.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków