KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: regionalistyka kulturowa

Kierunek regionalistyka kulturowa możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Po kierunku regionalistyka kulturowa I stopnia absolwent może znaleźć zatrudnienie jako wykwalifikowany pracownik w regionalnych instytucjach kulturalnych, oświatowych, turystycznych oraz mediach; pracownik urzędu miasta i gminy, instytucji europejskich; ukończenie specjalności nauczycielskiej umożliwi podjęcie pracy w szkolnictwie (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela);  po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji dziennikarskich;Absolwent studiów licencjackich może kontynuować kształcenie na studiach magisterskich, których rekrutacja i wymagania wstępne przewidują kompetencje zdobyte na I stopniu regionalistyki kulturowej. Może także kontynuować kształcenie na studiach magisterskich w krajach, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego, w szczególności w krajach niemieckojęzycznych. Dla absolwenta I stopnia regionalistyki kulturowej dostępne są również studia podyplomowe i kursy dokształcające w UŁ i innych uczelniach, uzupełniające jego wykształcenie.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków