KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: studia nad wojną i wojskowością

Kierunek studia nad wojną i wojskowością możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwent będzie przygotowany do:

  • podjęcia służby w siłach zbrojnych, policji, straży granicznej i innych służbach mundurowych, szczególnie na stanowiskach, gdzie niezbędne jest przygotowanie z zakresu humanistyki ( np. misje pokojowe)
  • pracy w organach administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnych za sprawy obronności i bezpieczeństwa państwa
  • w mediach zajmujących się tą problematyką
  • w muzeach, bibliotekach, archiwach oraz innych instytucjach sprawujących ochronę nad dziedzictwem  narodowym.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków