KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: elektronika i telekomunikacja


Ogólnie

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrażania i eksploatacji układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz systemów, sieci i usług telekomunikacyjnych. Absolwent jest przygotowany do kreowania postępu technicznego. Posiada umiejętności podejmowania twórczych przedsięwzięć inżynierskich oraz kierowania zespołami ludzkimi.
Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji.

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

podstawy matematyki, fizyka, metodyka i technika programowania, technika obliczeniowa i symulacyjna, obwody i sygnały, inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń, elementy elektroniczne, optoelektronika, analogowe układy elektroniczne, technika bardzo wysokich częstotliwości, metrologia, technika cyfrowa, architektura komputerów i systemów operacyjnych, wybrane języki programowania wysokiego poziomu, przetwarzanie sygnałów, podstawy telekomunikacji, systemy i sieci telekomunikacyjnych, anteny i propagacja fal, techniki bezprzewodowe, matematyka, metody numeryczne, metody optymalizacji, technika światłowodowa i fotonika, programowalne układy cyfrowe, niezawodność i diagnostyka, kompatybilność elektromagnetyczna, bezpieczeństwo systemów informacyjnych, teoria informacji i kodowania, zarządzanie sieciami i usługami telekomunikacyjnymi, projektowanie sieci telekomunikacyjnych;

Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić seminaria, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne lub projektowe.


szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w firmach produkujących sprzęt elektroniczny i telekomunikacyjny, u operatorów sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, a także w różnego rodzaju firmach przy eksploatacji nowoczesnych urządzeń i systemów zarówno elektronicznych, jak i telekomunikacyjnych.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków