KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: wokalistyka


Ogólnie

Absolwent powinien być wszechstronnie wykształconym muzykiem – wokalistą posiadającym pełną sprawność techniczną i artystyczną oraz zaawansowaną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające samodzielną działalność artystyczną. Powinien posiadać podstawową wiedzę w zakresie wokalistyki umożliwiającą pracę sceniczną, estradową i koncertową. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Kierunek wokalistyka możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

kształcenie słuchu, literatura muzyczna, historia muzyki, analiza dzieła muzycznego, fortepian ogólny, literatura specjalistyczna, podstawy śpiewu solowego, zespoły wokalne, gra aktorska i wymowa sceniczna, ruch sceniczny, współpraca z korepetytorem, literatura specjalistyczna, metodologia pracy badawczej, śpiew solowy, przygotowania opery, oratorium, kantaty i cyklu pieśni;

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwent powinien być przygotowany – jako solista – do działalności estradowej, scenicznej i koncertowej we współpracy z zespołami wokalnymi, operowymi i oratoryjnymi.
Absolwent, który zamierza podjąć pracę w szkolnictwie powinien ukończyć specjalność nauczycielską (zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków