KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: aktorstwo


Ogólnie

Absolwent powinien łączyć opanowanie techniki aktorskiej z umiejętnościami twórczego myślenia artystycznego wspartego świadomością estetyczną i odpowiedzialnym wyborem wartości etycznych.
Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Kierunek aktorstwo możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

kultura i sztuka, literatura i sztuka, technika aktorska, sztuka teatru, umiejętności aktorskie,

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktyki


Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwent jest przygotowany do twórczej działalności jako aktor w:
  • teatrze – dramatycznym, muzycznym, lalkowym,
  • filmie,
  • telewizji,
  • radiu,
  • dubbingu,
a także do:
  • działalności estradowej,
  • twórczego współudziału w projektach artystycznych i programach edukacyjnych,
  • pracy pedagogicznej (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli),
  • podjęcia pracy w placówkach kulturalnych i wychowawczych jako animator i organizator życia teatralnego i twórczości nieprofesjonalnej.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków