KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: zarządzanie dziedzictwem kult. i ochrona zabytków

Kierunek zarządzanie dziedzictwem kult. i ochrona zabytków możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach administracji państwowej i samorządowej, placówkach muzealnych, galeriach sztuki, służbach i przedsiębiorstwach prowadzących działalność o charakterze konserwatorskim, instytucjach public relations oraz fundacjach działających na rzecz dziedzictwa kulturowego. Absolwent posiada umiejętności kreowania i organizowania ochrony dziedzictwa kulturowego w samorządach różnego szczebla, zarządzania i administrowania dziedzictwem kultury oraz kształtowania opinii i postaw na rzecz ochrony zabytków.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków