KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: zarządzanie kulturą i mediami

Kierunek zarządzanie kulturą i mediami możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Osoba kończąca studia Zarządzanie kulturą i mediami powinna być przygotowana do podjęcia pracy w organizacjach kultury i mediów wszystkich sektorów (publicznego, prywatnego oraz pozarządowego).

Absolwenci łączą wiedzę z zakresu teorii zarządzania z wiedzą na temat najważniejszych obszarów kultury oraz specyfiki mediów. W związku z powyższym naturalnym miejscem pracy absolwentów tych studiów są m.in. teatry, muzea, domy kultury, stacje radiowe i telewizyjne. Jednocześnie studia o takim profilu przygotowują do pracy dziennikarskiej, w agencjach reklamy, sektorze IT oraz – najogólniej rzecz ujmując – w sektorze przemysłów kreatywnych.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków