KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: zdrowie środowiskowe

Kierunek zdrowie środowiskowe możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Gdzie znajdziesz pracę?
  • administracja Unii Europejskiej, administracja państwowa i lokalna (Wydziały Zdrowia i Środowiska oraz inne jednostki administracji państwowej i lokalnej);
  • jednostki zajmujące się zdrowiem publicznym i epidemiologią;
  • firmy produkcyjne: specjalista ds. zarządzania: - bezpieczeństwem i higieną pracy, – środowiskiem – jakością;
  • firmy szkoleniowe i konsultingowe (specjalista ds.: -ocen oddziaływania na środowisko, -zdrowia środowiskowego);
  • szkoły wyższe i średnie – edukacja w zakresie zdrowia środowiskowego;
  • jednostki naukowo – badawcze.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków