KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: biologia i geologia

Studia w skrócie

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Uzyskana wiedza i kompetencje powinny umożliwić prowadzenie badań terenowych w parkach, rezerwatach przyrody ożywionej i nieożywionej, podjęcie pracy w zespołach przygotowujących projekty zagospodarowania przestrzennego oraz pełnienie funkcji kuratora ochrony przyrody w placówkach samorządu terytorialnego.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków