KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: inżynieria biomedyczna


Ogólnie

Absolwenci posiadają podstawową wiedzę z zakresu inżynierii biomedycznej, w tym w obszarze informatyki medycznej, elektroniki medycznej, biomechaniki inżynierskiej, inżynierii biomateriałów. Absolwenci posiadają umiejętności korzystania z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych opierających się na metodach, technikach i technologiach teleinformatycznych, informatycznych, elektronicznych i materiałowych.

Absolwenci są przygotowani do:

 • współpracy z lekarzami medycyny w zakresie integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej oraz obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych,
 • udziału w wytwarzaniu i projektowaniu aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych,
 • udziału w pracach naukowo-badawczych związanych z inżynierią biomedyczną.
Absolwenci powinni znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.

Absolwenci studiów II stopnia posiadają zaawansowaną wiedzę z zakresu:

 • informatyki i elektroniki medycznej,
 • telematyki medycznej,
 • materiałów medycznych,
 • biomechaniki,
 • modelowania struktur biologicznych i procesów fizjologicznych,
 • technik obrazowania medycznego.
 • Absolwenci posiadają umiejętności:
 • formułowania biomedycznych problemów inżynierskich,
 • rozwiązywania ich drogą modelowania, projektowania, opracowania technologii i konstrukcji korzystając z technik komputerowych,
 • obróbki i przesyłania informacji,
 • kierowania zespołami działalności twórczej,
 • wykazywania inicjatywy twórczej,
 • podejmowania decyzji.
Absolwenci są przygotowani do:
 • twórczej pracy w środowisku, w którym nauki techniczne wspomagają medycynę,
 • stosowania współczesnych technik teleinformatycznych, biomechaniki, aparatury medycznej oraz implantów i sztucznych narządów,
 • rozwiązywania problemów badawczych i innowacyjnych,
 • wdrażania nowych rozwiązań.

Kierunek inżynieria biomedyczna możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

matematyka, statystyka i rachunek prawdopodobieństwa, fizyka, chemia, mechanika i wytrzymałość materiałów, materiałoznawstwa, elektrotechnika i elektronika, biochemia, biofizyka, języki programowania, grafika komputerowa, metrologia, automatyka i robotyka, sensory i pomiary wielkości nieelektrycznych, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, wspomagane komputerowo projektowanie inżynierskie, techniki obrazowania medycznego, elektroniczna aparatura medyczna, propedeutyka nauk medycznych, anatomia i fizjologia, biomateriały, biomechanika inżynierska, implanty i sztuczne narządy, prawne i etyczne aspekty inżynierii biomedycznej, systemy informatyczne w medycynie, telematyka medyczna, modelowanie struktur i procesów biologicznych, inżynieria tkankowa i genetyczna, metody badania biomateriałów i tkanek, inżynieria rehabilitacji ruchowej;

Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić seminaria, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne i projektowe lub pracownie problemowe.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktyki



Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwenci przygotowani są do pracy w:
 • szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa,
 • jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń medycznych,
 • jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń medycznych,
 • jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych aparatury i urządzeń medycznych,
 • jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych,
 • administracji medycznej,
 • zapleczu technicznym medycyny,
 • przemyśle aparatury medycznej,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • małych i średnich przedsiębiorstwach,
 • jednostkach doradczych i konsultingowych.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków