KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: włókiennictwo


Ogólnie

Absolwenci studiów I stopnia posiadają wiedzę z zakresu fizyki, chemii i informatyki, nauk o włóknie, obróbki włókna, technologii wytwarzania i konfekcjonowania tekstyliów oraz metrologii włókienniczej.
Absolwenci posiadają umiejętności wykorzystywania wiedzy w pracy i życiu codziennym, komunikowania się z otoczeniem, a także zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi w przemyśle oraz małych i średnich przedsiębiorstwach związanych z włókiennictwem.

Absolwenci przygotowani są do:

 • prac wspomagających projektowanie w: przemyśle włókienniczym, jednostkach gospodarczych oraz przemysłowym zapleczu badawczym,
 • zarządzania zespołami ludzkimi w przemyśle oraz jednostkach gospodarczych,
 • doradztwa techniczno-ekonomicznego w zakresie włókiennictwa,
 • oceny i badania obiektów włókienniczych,
 • obrotu handlowego obiektami włókienniczymi.
Absolwenci znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadają umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.

Absolwenci studiów II stopnia posiadają zaawansowaną wiedzę z zakresu włókiennictwa, nauk o włóknie, obróbki włókna, technologii wytwarzania i konfekcjonowania tekstyliów, metod badania własności tekstyliów, metrologii włókienniczej oraz maszyn włókienniczych.

Są przygotowani do:
 • twórczej działalności w zakresie włókiennictwa oraz komputerowego wspomagania prac inżynierskich,
 • kierowania zespołami działalności twórczej,
 • prowadzeniem badań w zakresie włókiennictwa,
 • obsługi specjalistycznej aparatury do badania własności włókien, tekstyliów i produktów włókienniczych,
 • projektowania procesów technologicznych,
 • zarządzania produkcją w zakresie włókiennictwa,
 • samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, a także
 • aktywności w małych i średnich przedsiębiorstwach.
Absolwenci posiadają umiejętności współpracy z ludźmi, kierowania zespołami, a także zarządzania placówkami projektowymi, gospodarczymi i personelem w przedsiębiorstwach przemysłu włókienniczego i przemysłach pokrewnych.

Kierunek włókiennictwo możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

matematyka, chemia, fizyka, informatyka, nauka o włóknie, struktura tkanin i techniki wytwarzania tekstyliów, konfekcjonowanie tekstyliów, chemiczna obróbka włókna, technologia włókien chemicznych, metrologia włókiennicza, mechanika techniczna, elektrotechnika i elektronika, automatyka, maszynoznawstwo i grafika inżynierska, zarządzanie, systemy mikroprocesorowe we włókiennictwie, modelowanie tekstyliów, projektowanie tekstyliów, projektowanie odzieży, konserwacja produktów włókienniczych, włókna specjalne, mechanika maszyn włókienniczych, zarządzanie produkcją, usługami i personelem;

Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić seminaria, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne i projektowe, względnie pracownie problemowe.

szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwenci mogą pracować w:
 • małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłu włókienniczego, przemysłów pokrewnych oraz włókienniczych zakładach wytwórczych,
 • zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu włókienniczego i przemysłów pokrewnych,
 • jednostkach doradczych i projektowych,
 • kontroli jakości z zakresu włókiennictwa,
 • przedsiębiorstwach obrotu produktami i maszynami włókienniczymi,
 • służbach kontroli jakości i służbach celnych.
Posiadają umiejętności kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, a także zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków