KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: meblarstwo

Kierunek meblarstwo możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Meblarstwo to jedna z najsilniejszych gałęzi polskiego przemysłu, skupiająca ponad 23 tysięcy podmiotów, którym często brakuje wykwalifikowanej kadry. Zatrudnienie znajduje w niej ponad 160 tys. osób. Przemysł meblarski został uznany za priorytetowy dla rozwoju gospodarczego Polski i wymaga silnego wsparcia również ze strony szkolnictwa wyższego, kształcącego wyspecjalizowanych w przemyśle meblarskim inżynierów. Absolwenci Meblarstwa są przygotowani do pracy w:

  • zakładach branży meblarskiej;
  • firmach i przedstawicielstwach handlowych;
  • biurach projektowych;
  • placówkach naukowo-badawczych;
  • szkolnictwie zawodowym.
Studenci ostatnich semestrów mogą ubiegać się o płatne staże w największych firmach sektora meblarskiego.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków