KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: filologia angielska (anglistyka)

 Ogólnie

Na anglistyce, tak jak na każdej filologii, trzeba uczyć się na bieżąco.  Najwięcej problemów sprawia językoznawstwo, fonetyka i fonologia, badająca dźwięki mowy ludzkiej. Żeby się utrzymać, trzeba uczestniczyć we wszystkich zajęciach, zarówno wykładach, jak i ćwiczeniach. Nad fonetyką należy również pracować samodzielnie w domu.
Niezwykle przydatne mogą okazać się umiejętności nabyte przed rozpoczęciem studiów. Dlatego warto mieć już doświadczenie w czytaniu angielskich książek w oryginale i porozumiewaniu się z rodzimymi użytkownikami języka angielskiego tzw. native, oglądać programy informacyjne w telewizji satelitarnej. Od kandydatów na anglistykę oczekuje się umiejętności językowych pozwalających na późniejsze czytanie, rozumienie i omawianie oryginalnych (nieuproszczonych), poważnych tekstów literackich, językoznawczych, kulturoznawczych i historycznych już na pierwszym roku.

Kandydaci powinni więc przejawiać również zainteresowania humanistyczne: lubić dużo czytać, pisać, chodzić do teatru lub kina na ambitne filmy i dyskutować. Pewnym wyznacznikiem przyszłych sukcesów na studiach humanistycznych mogą być dotychczasowe oceny zainteresowanych, np. z języka polskiego (literatury i gramatyki) i historii.

Wybór anglistyki jako studiów nie powinien być przypadkowy; kandydat powinien mieć podstawowe wiadomości z zakresu historii, literatury i geografii krajów angielskojęzycznych w zakresie programu szkoły średniej. Ponadto oczekuje się od kandydata zainteresowania wydarzeniami bieżącymi w Wielkiej Brytanii i USA, o których można znaleźć relacje w polskiej prasie lub satelitarnych kanałach angielskojęzycznych.

Studia w skrócie

 

Co będziesz studiować?

 

gramatyka opisowa języka angielskiego, gramatyka kontrastywna angielsko-polska, historia języka, literatura brytyjska i amerykańska,  wstępy do: językoznawstwa, kulturoznawstwa, teorii literatury, historia Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, kulturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie, metodyka nauczania języka angielskiego, proseminaria z literatury, językoznawstwa i studiów kulturowych;

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?

Perspektywy pracy

Chociaż absolwenci anglistyki nadal znajdują zatrudnienie w różnorakich zawodach, same studia w pełni nie przygotowują zawodowo do wykonywania konkretnej pracy np. tłumacza. Wyjątkiem jest przygotowanie pedagogiczne dla osób zainteresowanych w przyszłości nauczaniem angielskiego.
Warto już na studiach odbyć praktykę w jakiejś firmie, gdyż sam dyplom już nie wystarczy – pracodawcy pytają o doświadczenie.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków