KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: inżynieria ekologiczna

Jeśli jesteś przekonany, że można produkować ekologicznie, czyli mądrze, pojęcie „zrównoważony rozwój” nie jest dla Ciebie abstrakcyjne, to czekają na Ciebie studia na kierunku inżynieria ekologiczna.

  • Studiując zdobędziesz najnowszą wiedzę dotyczącą produkcji żywności i nauczysz się zarządzać produkcją rolniczą,
  • Źródła energii odnawialnej nie będą miały przed Tobą tajemnic a ochrona środowiska przyrodniczego w zakresie technicznym, ekonomicznym i ekologicznym będzie Twoją codziennością.

A kiedy skończysz studia będziesz mógł podjąć pracę w instytucjach związanych ze środowiskiem przyrodniczym:

  • w administracji rządowej i samorządowej na wszystkich jej szczeblach,
  • organach inspekcji ochrony środowiska,
  • firmach poszukujących specjalistów łączących wiedzę rolniczą z przyrodniczą oraz organizacjach pozarządowych.

Kierunek inżynieria ekologiczna możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?

Perspektywy pracy

Wykaz zajmowanych stanowisk i miejsc pracy - przykładowe i potencjalne stanowiska pracy, do których objęcia jest przygotowany absolwent:

  • administracji rządowej i samorządowej np. Ministerstwo Środowiska, Starostwach Powiatowych w Wydziałach Ochrony Środowiska, Generalnej lub Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Urzędach Miejskich w Inspektoratach Ochrony Środowiska;
  • parkach narodowych i krajobrazowych;
  • firmach zajmujących się utylizacją i wykorzystaniem odpadów;
  • firmach zajmujących się poszukiwaniem i wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej;
  • instytutach resortowych i branżowych.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków