KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: inżynieria ekologiczna

Jeśli jesteś przekonany, że można produkować ekologicznie, czyli mądrze, pojęcie „zrównoważony rozwój” nie jest dla Ciebie abstrakcyjne, to czekają na Ciebie studia na kierunku inżynieria ekologiczna.

  • Studiując zdobędziesz najnowszą wiedzę dotyczącą produkcji żywności i nauczysz się zarządzać produkcją rolniczą,
  • Źródła energii odnawialnej nie będą miały przed Tobą tajemnic a ochrona środowiska przyrodniczego w zakresie technicznym, ekonomicznym i ekologicznym będzie Twoją codziennością.

Inżynieria Ekologiczna to studia łączące wiedzę z różnych dziedzin, takich jak: rolnictwo, ochrona środowiska, zielona energia, ekologia, technologia w służbie przyrody, dbałość o ekosystemy, produkcja żywności, zrównoważony rozwój cywilizacji, itp.

Studenci uczą się określać wpływ inwestycji infrastrukturalnych i przemysłowych na środowisko. Poznają zasady przyrodnicze, administracyjne i prawne produkcji energii ze źródeł odnawialnych i tradycyjnych. Uzyskują kwalifikacje w zakresie monitoringu zarządzania środowiskiem i proekologicznych technologii w kształtowaniu środowiska.

Kierunek inżynieria ekologiczna możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie

W programie studiów znajdują się m.in. takie przedmioty:

chemia organiczna i nieorganiczna,
ekonomia,
technika rolnicza,
botanika,
fizyka,
gleboznawstwo,
ekofizjologia,
wpływ zmian klimatu na środowisko,
biochemia,
inżynieria komunalna,
dendrologia,
technologia produkcji roślinnej,
mikrobiologia zoologia,
ekologia,
fitosocjologia,
genetyka ekologiczna,
ekofizjologia roślin,
ekotoksykologia,
inżynieria leśna,
infrastruktura techniczna,
ochrona przyrody,
przyrodnicze wykorzystanie odpadów,
technologia produkcji zwierzęcej,
gospodarka przestrzenna,
teledetekcja
GIS.

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?

A kiedy skończysz studia będziesz mógł podjąć pracę w instytucjach związanych ze środowiskiem przyrodniczym:

  • w administracji rządowej i samorządowej na wszystkich jej szczeblach,
  • organach inspekcji ochrony środowiska,
  • firmach poszukujących specjalistów łączących wiedzę rolniczą z przyrodniczą oraz organizacjach pozarządowych.

Wykaz zajmowanych stanowisk i miejsc pracy - przykładowe i potencjalne stanowiska pracy, do których objęcia jest przygotowany absolwent:

  • administracji rządowej i samorządowej np. Ministerstwo Środowiska, Starostwach Powiatowych w Wydziałach Ochrony Środowiska, Generalnej lub Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Urzędach Miejskich w Inspektoratach Ochrony Środowiska;
  • parkach narodowych i krajobrazowych;
  • firmach zajmujących się utylizacją i wykorzystaniem odpadów;
  • firmach zajmujących się poszukiwaniem i wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej;
  • instytutach resortowych i branżowych.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków