KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: mikrobiologia

Kierunek mikrobiologia możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwent powinien umieć wykorzystać w pracy zawodowejzdobytą wiedzę i umiejętności, z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Powinien być przygotowany do pracy z materiałem biologicznym i klinicznym w:
  • laboratoriach diagnostycznych służby zdrowia i służb weterynaryjnych,
  • laboratoriach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego,
  • placówkach ochrony przyrody i środowiska,
  • szkołach prowadzących kształcenie w zakresie mikrobiologii, po zdobyciu wymaganego przygotowania pedagogicznego (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków