KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: elektrotechnika


Ogólnie

Na tym kierunku posiądziesz umiejętności komputerowego wspomagania projektowania w dziedzinie sieci i instalacji elektrycznych, zabezpieczania i ochrony urządzeń elektrycznych, a także eksploatacji urządzeń technologicznych, łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i pomiarowych zasilanych energią elektryczną. Powinieneś nauczyć się korzystać z nabytej wiedzy w życiu zawodowym, komunikować się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnie uczestniczyć w pracy grupowej, kierować podległymi sobie pracownikami, podejmować samodzielną działalność gospodarczą oraz radzić sobie z problematyką prawną i ekonomiczną. Powinieneś poznać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się – w podstawowym zakresie – językiem zawodowym. 

Po ukończeniu studiów II stopnia będziesz posiadał zaawansowaną i ugruntowaną wiedzę z zakresu projektowania, konstruowania, funkcjonowania i testowania urządzeń elektrycznych oraz komputerowych systemów pomiarowych i systemów sterowania cyfrowego, a także umiejętności stosowania właściwych narzędzi informatycznych i elektronicznych. Jest zdolny do pracy twórczej oraz do podejmowania decyzji i kierowania zespołami pracowniczymi.


Studia w skrócie


Co będziesz studiować?

matematyka, fizyka, informatyka, inżynieria materiałowa, geometria i grafika inżynierska, metody numeryczne, teoria obwodów,  teoria pola elektromagnetycznego, metrologia, maszyny elektryczne, elektronika i energoelektronika, elektroenergetyka, technika mikroprocesorowa, urządzenia elektryczne, napęd elektryczny, automatyka i regulacja automatyczna, mechanika i mechatronika, technika wysokich napięć, metody numeryczne, geometria i grafika inżynierska, inżynieria materiałowa, informatyka, fizyka, matematyka,
wybrane zagadnienia teorii obwodów, elektromechaniczne systemy napędowe, pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych, zakłócenia w układach elektroenergetycznych, metody numeryczne w technice;

Realizacja treści podstawowych i kierunkowych z co najmniej ośmiu zakresów powinna uwzględniać ćwiczenia laboratoryjne.

Przynajmniej 50% zajęć powinny stanowić seminaria, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne lub projektowe, względnie pracownie problemowe.


szczegółowe treści programowe
obciążenie godzinowe
praktykiSzczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w zakładach oraz jednostkach projektowych i konstrukcyjnych przemysłu elektrotechnicznego.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków