KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: mediacje i negocjacje

Studia w skrócie

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy
Absolwent kierunku mediacje i negocjacje jest przygotowany do wykonywania zawodu:
• mediatora przy Sądach Okręgowych, Rejonowych, Prokuraturze, Policji, Stowarzyszeniach, Poradniach Psychologicznych oraz Pedagogicznych, Placówkach Oświatowych, Wychowawczych, Opiekuńczych i Resocjalizacyjnych oraz Instytucjach Administracji Publicznej;
• mediatora oraz negocjatora przy Kancelariach Prawnych;
• negocjatora w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach;
• jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty ds. społecznych;
• jest przygotowany do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej;
• jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków