KierunkiStudiów.pl

Menu

Kierunek studiów: studia bizantyńsko-słowiańskie

Kierunek studia bizantyńsko-słowiańskie możesz studiować w miastach:

Studia w skrócie

Szczegółowe treści programowe, godziny, praktyki Zobacz

Jaka praca?


Perspektywy pracy

Absolwenci studiów bizantyńsko-słowiańskich posiadać będą potencjał do pracy związanej z regionem o kluczowym znaczeniu dla Unii Europejskiej. Absolwent kierunku Europa Meridionalis przygotowany jest do pracy w jednostkach obsługi ruchu turystycznego, dyplomacji, urzędach państwowych, administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za rozwój turystyki, kontakty międzyregionalne i międzynarodowe itp. Wielorakie umiejętności czynią go świetnie przygotowanym do pracy w instytucjach analitycznych i badawczych, nie tylko bałkanistycznych. Poza tym może pracować w instytucjach popularyzujących kulturę europejską, w tym poprzez przekłady literatury pięknej bądź naukowej, w wydawnictwach, instytucjach kulturalnych, placówkach oświatowych. Szeroka i analityczna wiedza, w tym zwłaszcza w zakresie bizantynologii, slawistyki, nauk historycznych, językoznawstwa i studiów klasycznych predestynuje go do wyboru dalszych interdyscyplinarnych studiów humanistycznych II i III stopnia oraz do podjęcia kariery naukowej (w tym w dyscyplinach swoistych, jak bizantynologia, slawistyka, kulturoznawstwo, dyscypliny historyczne, politologia itp.).

Jaka uczelnia?

Katalog kierunków